About.Diploma.vn

Giới thiệu về Diploma.vn

Do Khai Trí chỉ ươm mầm những người có khả năng TỰ HỌC SUỐT ĐỜI để thích nghi với sự biến động, nên chúng tôi không áp dụng cách HỌC MỘT LẦN DÙNG CẢ ĐỜI như hệ thống giáo dục hiện nay. Vì thế mà tại Khai Trí không có thi cử, nên cũng không có những bằng cấp do thi cử mà có được như hệ thống giáo dục truyền thống. Khai Trí chỉ có CHỨNG NHẬN TỰ HỌC SUỐT ĐỜI Degree.vn và CHỨNG CHỈ TỰ HỌC Diploma.vn 

Nếu bạn đăng ký vào một Trường tự học của Khai Trí thì sẽ có thêm một CHỨNG CHỈ TỰ HỌC dạng tên miền do trường đó cấp để lưu lại quá trình tự học của bạn tại đó. Ví dụ, nếu bạn tên YourName.Khaitri.net đăng ký vào Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.Eedu.vn thì ngay khi được nhận vào trường bạn sẽ được cấp một chứng chỉ tự học có tên miền YourName.UAH.Diploma.vn dẫn về một trang tại Diploma.vn để lưu lại quá trình tự học của bạn tại UAH.Eedu.vn. Xem chứng chỉ minh họa tại YourName.UAH.Diploma.vn 

Chứng chỉ tự học Khai Trí không cần phải thi cử mà sẽ được cấp ngay cho các học viên khi họ bắt đầu vào một trường tự học nào đó để lưu lại quá trình tự học của họ tại đây. 

Chứng chỉ tự học tại Diploma.vn  có thể lưu lại quá trình tự học của học viên bằng những thước phim và hình ảnh chân thực kèm theo review của mọi người về học viên này nên tại Diploma.vn không có 'chứng chỉ giả' vì chúng tôi có thể thu hồi lại tên miền này khi phát hiện có sự gian lận. Đó là ưu điểm của chứng chỉ online Diploma.vn so với chứng chỉ giấy.